Àrea de Catequesi

L'Àrea de Catequesi de la Parròquia engloba la transmissió de l'experiència de la fe a tots els nivells de la Comunitat, i durant tota la vida.

Infants i Joves:

La pastoral infantil i juvenil de la Parròquia està integrada en el Moviment Eucarístic Juvenil, la branca juvenil de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració).

Consisteix en un itinerari formatiu i de fe, configurat en diferents etapes: Caminants, Amics de Jesús, Deixebles de Jesús, Testimonis, Apòstols i Joves pel Regne.

L'objectiu és que els infants i joves, juntament amb les seves famílies, s'incorporin a la Comunitat Parroquial i visquin la fe en l'Església.

Dins d'aquest itinerari de fe, quan es va produïnt aquesta incoporació eclesial, es proposa als infants una catequesi específica per a la recepció dels Sagraments adients a la seva edat.

Catequesi pre-matrimonial:

El Matrimoni és un sagrament, un signe sensible de la gràcia divina, i per rebre'l cal una certa preparació espiritual.

El Curs Prematrimonial consta d'una sèrie de xerrades en les quals s'aprofundeixen temes com la parella, claus per a la convivència, comunicació en el matrimoni, amor i comunió, paternitat responsable, significat del matrimoni cristià, sexualitat, família, espiritualitat conjugal, entre d'altres .

Catequesi pre-baptismal:

És una oportunidat per reflexionar, clarificar, aprofundir en el Sagrament del Baptisme, i en la pròpia actitud de fe.

Catequesi d'adults:

La catequesi no és una etapa de la vida, sinó que és una actitud, la de sentir constantment la necessitat de formar-se i de créixer en la fe. Per això mensualment s'ofereixen uns temes de formació a tota la comunitat parroquial.

Inscripcions a la catequesi del Moviment Eucarístic Juvenil

Curs 2018-2019