Àrea de Cultura i Evangelització

L'Àrea de Cultura i Evangelització té com a missió fonamental l'anunci de l'Evangeli a través del món de la Cultura.

A l'actualitat, gestiona i coordina les següents activitats:

Nits d'Evangelització

Gegants de Sant Pere de les Puel·les

Exposicions

Conferències

Aplecs Pasquals

Romiatges

Excursions

Festes

Concerts

Patrimoni

Arxiu Històric