Àrea de Litúrgia i Associacions

L'Equip de Litúrgia de la Parròquia té la missió de preparar i tenir cura de la dignitat i participació a les celebracions litúrgiques i tenir cura de les diverses devocions. 

Coordina els lectors per a les celebracions, els animadors de cant, organistes i, juntament amb el Rector, té cura dels escolans.

Des de l'Àrea de Litúrgia i Associacions es coordina també la Xarxa Mundial d'Oració del Papa (Apostolat de l'Oració).