Àrea d'Economia

Des de l'Àrea d'Economia parroquial es gestionen la comptabilitat i els recursos existents, i es té cura del manteniment i reparacions parroquials, així com del personal remunerat.