Els Gegants de 

Sant Pere de les Puel·les

Els Gegants de Sant Pere de les Puel·les són uns gegants històrics de la ciutat de Barcelona vinculats a la parròquia de Sant Pere de les Puel·les. Es tracta de Pere II el Gran i Constança de Sicília que, per la indumentària i els complements, figuren una parella reial de l'edat mitjana. Van ser adquirits al principi de la dècada dels cinquanta a la botiga El Ingenio. Es consideren uns dels gegants més singulars de la ciutat perquè són dels més vells que encara passegen amb l'escultura original, i sense protocols que en regulin la sortida.

Entre els anys cinquanta i el principi dels seixanta hi ha documentades moltes sortides del Rei i la Reina (així és com es coneixien a l'època). Fins i tot participaven en la processó de Corpus de la parròquia. Tanmateix, la vida pública inicial d'aquesta parella de gegants va ser ben curta: el 1964 els van tancar a les dependències parroquials de l'església. 

L'any 2002, gràcies a la insistència dels veïns, foren recuperats i restaurats pel mataroní Sergio Laniado, que en va conservar la pintura original. Va ser aleshores que es va formar la Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les, la més jove de la Ciutat Vella, que els batejà amb els noms que tenen avui: Pere II el Gran i Constança de Sicília. Recentment, els gegants han perdut la pintura original, que era de les poques de l'època que es mantenien a Catalunya, pel que es va decidir de restaurar-los novament i actualitzar-ne la imatge, tasca encarregada al mestre geganter Toni Mujal.

Des de l'any 2014, la Colla compta amb dos nous gegants: Alfons el Franc i Isabel del Potugal

Les peces representen dos dels fills del rei Pere II el Gran i Constança de Sicília, els Gegants de Sant Pere de les Puel·les.

Són obra del mestre imatger Toni Mujal i van ser creats perquè els portessin els més joves de la colla. Les figures es van presentar el novembre del 2014. Tanmateix, de fet, l'Alfons és l'únic que és nou, perquè la Isabel ja hi era i la van remodelar completament.

El gegantó és l'infant Alfons el Franc, que va ser rei de la corona d'Aragó i comte de Barcelona entre el 1285 i el 1291. Va vestit amb la indumentària tradicional d'un noble del segle XIII -camisa ornamentada, capa llarga i una boina decantada- i a la mà hi duu un ram d'herbes silvestres.

Alfons és el germà gran d'Isabel, que va ser princesa d'Aragó i més tard, entre els anys 1282 i 1325, reina de Portugal. La nova gegantona substitueix la peça del 2003, que havia estat ideada per Jaume Castells, antic cap de colla i impulsor de la recuperació dels Gegants de Sant Pere de les Puel·les. En aquest cas es va optar per reconstruir del tot la gegantona i dotar-la d'un nou rostre, vestits i atributs. A la mà hi porta una clau en honor de Sant Pere, el patró de la parròquia, que sol anar caracteritzat amb aquest atribut.

Pere II el Gran

Construït el 1951 o 1953 pel El Ingenio. 3,85m. 46 Kg

Constança de Sicília

Construïda el 1951 o 1953 pel El Ingenio. 3,85m. 46 Kg

Alfons el Franc

Construït el 2014 per Toni Mujal. 2,70m. 26 Kg

Isabel de Portugal

Construïda el 2003 i restaurada el 2014 per Toni Mujal. 2,70m. 26 Kg


Contacte: Colla de Gegants de Sant Pere de les Puel·les | Cap de Colla: Oscar Corcoles 

C/ Lluís el PIadós, 1 | 08003 Barcelona | gegantspuelles@yahoo.es