Baptismes

26.10.2017

Heu escollit aquesta Parròquia de Sant Pere de les Puel·les per celebrar el Sagrament del Baptisme del vostre/a fill/a, i estem contents d'acollir-vos i de participar en aquest important esdeveniment de la seva vida i de tota la vostra família.


ITINERARI A SEGUIR

- Els pares demanareu personalment, (no els avis ni altres familiars) el Sagrament per al vostre fill/a.

- Almenys un mes abans de la celebració, presenteu-vos a la parròquia durant les hores de despatx parroquial, per parlar amb el sacerdot encarregat.

- Ompliran amb vosaltres un formulari amb les dades necessàries. Escolliu la data i l'hora de la celebració, segons l'horari establert, sempre que altres raons no ho impedeixin, i si la voleu en català o castellà.

- Si hi ha més d'un infant, el bateig serà comunitari.

- És convenient imposar al nadó el mateix nom amb què se l'hagi inscrit en el Registre Civil, en previsió d'evitar futures complicacions legals si el nom de pila fos diferent.                       

- A la Parròquia es celebra el Sagrament del Baptisme els dissabtes a la tarda.

- Per als pares que demanen aquest Sagrament, hi ha una Catequesi prèvia a la celebració, juntament amb els padrins, on s'explica el significat del Sagrament, el paper del padrí i el ritual de la celebració. L'assistència a la trobada catequètica serà indispensable per celebrar el baptisme en la data escollida.

Observacions:

- Us preguem la màxima puntualitat. Procureu arribar a l'església almenys 10 minuts abans de l'hora fixada.

- Portareu un ciri per a la cerimònia, que després el guardareu a casa com una recordança constant, i que podreu fer-lo servir per a altres actes religiosos (primera Comunió...).

- Perquè algú sigui admès a padrí/na, cal que hagi complert setze anys i que estigui batejat.

- Pel que fa a l'aportació econòmica, l'Església us demana la vostra valuosa aportació-col·laboració per a poder fer front als serveis de la celebració: manteniment del temple, culte i obres socials, les quals només poden subsistir gràcies a la vostra generositat. Podeu fer la vostra aportació, el dia de la trobada catequètica, a fi d'agilitzar el moment de la celebració.

- A la parròquia les floristeries i fotògrafs no tenen cap exclusiva. Si voleu flors, aniran a gust i a càrrec vostre. 

- Us demanem que advertiu als vostres familiars i amics invitats que guardin respecte i silenci durant la celebració, i que els grans tinguin cura dels infants petits, ja que no acaben d'entendre la cerimònia, per tal d'evitar que en cap moment destorbin o la dificultin.