Comissió Gestora

26.10.2017

La Comissió Gestora està formada pel Rector, el Coordinador parroquial, i sis responsables d'àrees parroquials. És una comissió permanent que gestiona els afers diaris de la Parròquia. Es reuneix de forma ordinària una vegada al mes.