Consell d'Economia

26.10.2017

Es reuneix de forma ordinària dues vegades a l'any. La seva missió és l'estudi i posada en pràctica de fonts de finançament ordinàries de la Parròquia, així com de les obres de restauració i conservació de l'edifici.