Coordinació parroquial

26.10.2017

La figura del coordinador parroquial té com a missió fer d'enllaç entre les diferents àrees parroquials, tot vetllant per la coordinació d'àrees i grups. A més, té cura de la representació de la Parròquia davant d'entitats i organismes. 

Contacta amb el Coordinador Parroquial: