Consell de Pastoral

26.10.2017

El composen els representants dels diversos grups parroquials, els responsables d'àrea, el coordinador parroquial i el rector. Tracta de tota la problemàtica de la parròquia, revisa el que es fa i estudia noves propostes perquè l'Evangeli arribi a tot arreu. Es reuneix de forma ordinària dues vegades a l'any.