Gent Gran

26.10.2017

Cal que les persones grans siguin subjectes actius i responsables de l'Església. Precisen de la confiança del'Església i de la sanació, per tal de trobar la seva fe en la mística del seguiment de Jesús, i necessiten també ser dotats de la formació necessària pel seu retorn a casa com a evangelitzadors en aquest moment. I això sense detriment de que es continuï millorant la pastoral d'atenció als ancians malalts, impedits o desprotegits, atenent el consell del Papa Francesc: "Un poble que no té cura dels seus ancians no té futur"