Pastoral de la Salut

26.10.2017

L'equip parroquial de Pastoral de la Salut té com a missió fonamental manifestar l'amor i la presencia de Crist i de l'Església al costat dels qui pateixen la malaltia, els seus familiars i les persones que tenen cura d'ells.

La seva tasca es tradueix en:

* Anunci de la Bona Nova de la salut als malalts.

* Coordinar les persones que, en nom de l'Església visiten diferents malalts i residències d'avis de la demarcació parroquial.

* Proporcionar la formació adient

* Promoure dins l'àmbit parroquial la sensibilitat i el compromís per tal que el malalt i la realitat de la salut estinguin presents en els diferents àmbits i realitats parroquials.

* Visita periòdica i assistència religiosa a les Residències i Centres de Dia de la demarcació parroquial.