HORARIS DE VISITA

De dilluns a divendres: de 9 a 13 i de 17 a 19.45h

Dissabtes: de 9 a 13 i de 16.30 a 18 h

Diumenges i festius de precepte: de 11 a 13.15 h

Festius no de precepte: de 9.30 a 13 h 

MISSES

De dilluns a divendres: 19 h (català)

Dissabtes: 17h (català)

Diumenges i festes de precepte: 12h (bilingüe)

Festiu no de precepte: 10 h (català)

DESPATX PARROQUIAL

Carrer Sant Pere més Alt, 65, 1ª planta

Dimarts i dijous, de 19.30 a 21h

CARITAS PARROQUIAL

Carrer Sant Pere més Alt, 65, planta baixa

Dimecres, de 17 a 19h

CONFESSIONS

Dilluns i divendres, de 18.30 a 19h

i sempre que es demani al sacerdot

ROSARI

Dimarts i dijous, a les 18.30 h