Sacerdots

Mn. Josep Maria 

Martí i López

Nascut l'any 1945

És Rector de la Parròquia des del l'any 2001

Horari de despatx: Dimarts i dijous, de 20 a 21h